Share Code Academy Learning Management System 3.0 - Mã nguồn học tập như UDEMY

Tham gia
5/2/20
Bài viết
3
Xếp hạng
3
#1

Đây là một mã nguồn để tạo ra một trang web học tập trực tuyến như UDEMY. Tại đây, sinh viên và giáo viên cùng nhau chia sẻ kiến thức thông qua hệ thống dựa trên khóa học có cấu trúc. Giáo viên hoặc người hướng dẫn có thể tạo ra số lượng khóa học không giới hạn, tải lên video và tài liệu theo kinh nghiệm của họ và sinh viên có thể đăng ký các khóa học này và tự biến mình thành chuyên gia đủ điều kiện mọi lúc và mọi nơi. Bắt đầu bán các khóa học của bạn bằng cách cài đặt ACADEMY và kinh doanh trực tuyến ngay hôm nay.

SIEUTOC - academy-v3.0.zip
PhucVu File Size: 15.35MB
Source Code Academy Learning Management System
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top Bottom