win 7 gcafe

  1. ThienIT

    Ghost Windows 7 GCafe 2017 64bit Rebuild by ThienIT (Full Soft - Full Driver)

    Hi all, chả là mấy ngày trước có tìm thấy image của quán net chạy GCafe, đã xin được image và tiến hành rebuild lại cho anh em sử dụng. Nhất là những anh em sử dụng máy tính vì mục đích chơi game. File Ghost - Bộ cài có phần nặng nề nhưng đã được tối ưu hóa rất là tỉ mỉ chi tiết dành cho các anh...
Top Bottom