ghost windows 7

  1. K

    Ghost Ghost windows 7 ultimate (32 & 64 bit) no driver

    Vừa rồi mình được chia sẻ 2 bản ghost windows 7 (32&64 bit), sau khi test thử thấy ổn nên chia sẻ với mọi người. :IF: - Được làm từ file iso windows 7 ultimate nguyên gốc của Micrsoft. - Không tích hợp driver. - Đã kích hoạt windows và office. - Các máy cấu hình thấp, laptop, pc đều chạy được...
Top Bottom