ghost win 7 ultimate

  1. binhtiente

    Ghost Ghost Windows 7 Ultimate [ 32 & 64Bit - No Soft + No Driver] Nguyên Gốc Không Chỉnh Sửa 2018

    THÔNG TIN BỘ GHOST Được làm từ bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 x32 & x64 nguyên gốc Không lượt bỏ bất kỳ thành phần nào, không tùy chỉnh không cá nhân hóa windows giúp win ổn định Windows đã được Active hoặc crack trước khi tạo ghost Tích hợp Driver WanDrv6_Win7.x64_6.5.2015.0615 ổn định, nhận...
  2. MT Computer

    Ghost [SBD 07] Ghost Windows 7 Ultimate Black-style (32 bit) Full Softs-no driver Support Legacy-Mbr

    :IF: THÔNG TIN BẢN GHOST: * Bản ghost được làm từ file ISO - Windows 7 SP1 Ultimate hàng nguyên gốc từ microsoft không lược bỏ bất kì thành phần nào nhằm tạo sự ổn định nhất !!! *Bản ghost đã được cài sẵn các softs cần thiết cho nhu cầu của các bạn, đồng thới add thêm 1 số tiện ích menu...
Top Bottom