extention facebook

  1. Hoàng Anh

    Chia Sẻ Cách xem ai đang ngấm ngầm unfriend bạn trong Facebook

    :IF: Chào mọi người, chắc hẳn khi dùng mạng xã hội Facebook có lúc, số bạn bè của chúng ta bỗng nhiên sụt giảm, tại sao lại như vậy. Chắc hẳn lý do đầu tiên ai cũng nghĩ đến là đã có người hủy kết bạn với chúng ta, ai sẽ làm như vậy, một thắc mắt không hề nhỏ và rất khó khắn khì tìm ra thủ...
Top Bottom