code

  1. 0x2f0713

    Chia Sẻ Một số bài toán cơ bản trong Pascal (Phần 1)

    Hôm nay được ngày cuối tuần mình sẽ chia sẻ một số bài toán cơ bản trong Pascal. Bài khá là cơ bản nên bạn đọc code cũng dễ hiểu thôi. Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. program DientichChuviHinhTron; var dai,rong,chuvi,S: Real; (* Dùng...
  2. Hoàng Anh

    Chia Sẻ Hướng dẫn auto like, bão like trong Facebook bằng code

    :IF: Chào mọi người, hiện nay xuất hiện tràn lan các web auto like nhằm mục đích tránh những sự lặp đi lặp lại khi nhấn vào nút like trên facebook. Nhưng hầu hết ít ai tin tưởng vào những web ấy,với mục đích tìm ra giải pháp này mình đã viết ra code auto like bằng javascript, code cực kì an...
Top Bottom