chrome 59

  1. Hoàng Anh

    Kiến Thức Hướng dẫn chụp toàn bộ trang web với "DEV Tool Chrome"

    Chào mọi người, chắc hẳn khi chúng ta làm web để kinh doanh, hay giới thiệu về website của mình thì luôn có những hình ảnh để "demo" cho người dùng xem trước, hoặc sử dụng vào những mục đích khác thì chúng ta cần chụp lại toàn bộ trang web, nhưng chỉ phím "Print Screen SysRq" thôi thì không đủ...
Top Bottom