auto like

  1. Hoàng Anh

    Chia Sẻ Hướng dẫn auto like, bão like trong Facebook bằng code

    :IF: Chào mọi người, hiện nay xuất hiện tràn lan các web auto like nhằm mục đích tránh những sự lặp đi lặp lại khi nhấn vào nút like trên facebook. Nhưng hầu hết ít ai tin tưởng vào những web ấy,với mục đích tìm ra giải pháp này mình đã viết ra code auto like bằng javascript, code cực kì an...
Top Bottom